ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
 
ชำระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา
ชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรนอกเวลา
ชำระค่าสมัครโครงการสอนอ่านเขียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็กประถม
ชำระค่าสมัครศูนย์ทดสอบ
ชำระค่าสมัคร OJED
ชำระค่าสมัครวารสาร EMI Journal
ชำระค่าสมัครสมาชิกวารสารนิสิต
ชำระค่าสมัครโครงการทดสอบทฤษฎีดนตรีสากล
ชำระค่าสมัครโครงการ-ครุศาสตร์คอนเสิร์ต
ชำระค่าอบรมครูอาสาสมัครฯ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ชำระค่าสมัครอื่น
 


ปรับปรุงล่าสุด 26 ม.ค. 61