ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณภาพการศึกษา คุณเลือกได้

ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งของศูนย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  02-218-2580
โทรสาร    02-218-2580

แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปี 2557

แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557

มีอะไรใหม่

แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปี 2557 (ปรับปรุงเมื่อ 12 มี.ค. 57)
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 (ปรับปรุงเมื่อ 12 มี.ค. 57)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Facebook เพื่อเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ บน Facebook (ลงเมื่อ 28 ต.ค. 53)

ดูทั้งหมด...

ข่าวจาก สมศ.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์พัฒนาเด็ก
รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอกใบสมัครผู้ประเมินภายนอก คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 มกราคม 2557)
จุลสาร สมศ. เดือนกันยายน 2556
จุลสาร สมศ. เดือนกรกฎาคม 2556
ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ช่วงการประเมินระยะที่ 1)
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดวรรณศิลป์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556
[ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่]
รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ช่วงการประเมินระยะที่ 1)
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
คู่มือผู้ประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งที่  Hit Counter
นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2548


ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.edu.chula.ac.th/sqa

อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-2580