หน้าแรก โครงการวิจัย คำแนะนำในการใช้ฐานข้อมูล ภาพกิจกรรม ทีมนักวิจัย ฐานข้อมูลวิจัย เอกสารเผยแพร

 
 
เรียงตาม
ค้นหาขั้นสูง>>
 
 


 

หน้านี้แสดงรายการที่ 31 - 40 จากทั้งหมด 41 รายการย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ต่อไป |
31.ความสามารถด้านการคิดของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมปั้นแป้งโดชนิดแข็ง
ชื่อผู้แต่ง ปัทมา แจ่มจรัส ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2548 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
32.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ไสยวรรณ ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2548 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
33.การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นกับการเล่านิทานประกอบรูปภาพ
ชื่อผู้แต่ง สาธิณี วิทยาขาว ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2549 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
34.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพือสร้างเสริมการคิดตรรกคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง ธัญสุตา จิรกิตตยากร ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2549 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
35.การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง เพ็ญศรี แสนเภา ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2549 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
36.ผลการจัดการเรียนรู?แบบรวมพลังเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก?ป?ญหาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ?าพ?อหลวงอุปถัมภ? ๙ จังหวัดเชียงใหม
ชื่อผู้แต่ง ไชโย ยาสมุทร์ ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2549 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
37.การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมการเล่นร้อยลูกปัดตามบัตรต้นแบบ
ชื่อผู้แต่ง กาญจนา บุญสำรวย ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2550 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
38.ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง เจนจิรา ศรีฤกษ์ ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2550 สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
39.การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง ปราณี อุปฮาด ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2550 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
40.ผลการจัดประสบการณ์การเล่นน้ำประกอบสื่อที่มีต่อทักษะการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้แต่ง รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ 2550 สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
แหล่งอ้างอิง | บทคัดย่อ | ทฤษฎี | นวัตกรรม | เครื่องมือวิจัย
 
Copyright © 2008