x
Submitted by CUEDU_TEST on 15 August 2022

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

กำหนดการรับสมัคร และสอบวิชาทั่วไป

ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R)

ครั้งที่ 1/2565   สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต

คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

สอบวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/