x
Submitted by CUEDU_TEST on 11 January 2021

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ

เปิดรับสมัครสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานทางการวิจัย (GREAT_R)

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/