x
Submitted by CUEDU_TEST on 17 January 2023

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

กำหนดการรับสมัคร และสอบวิชาทั่วไป

ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R)  สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครั้งที่ 2/2566

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2566

สอบวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/