x

 

ประวัติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


ข่าวสาร/ประกาศ

 • เปิดให้บริการ
  เปิดให้บริการ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป พื้นที่บริการ ชั้น 2-3 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 • ขยายเวลาให้บริการ
  ขยายเวลาให้บริการ "หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬาฯ"
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาให้บริการ "หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬาฯ" ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม ถึง 24 พฤษภาคม 2565
 • ขยายเวลาปิดทำการ
  ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ปิดบริการ วันที่ 4-16 มกราคม 2565
  ปิดบริการ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดบริการ และงดให้บริการจัดส่งหนังสือ "หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬาฯ" ระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2565 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่