x

ประวัติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


ข่าวสาร/ประกาศ

 • เปิดบริการตามปกติ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • ปิดบริการชั่วคราว
  ปิดบริการชั่วคราว
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดบริการชั่วคราว และงดให้บริการจัดส่ง "หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬา"
 • ปรับเวลาการให้บริการ
  ปรับเวลาให้บริการ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปรับเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ⏰ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 🚫 ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ
  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการ พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.