x

            วัน​เสาร์​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2562​ ณ​ ห้องอำไพ​ สุจริต​กุล​ อาคารพูนทรัพย์​ นพวงศ์​ ณ​ อยุธยา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์​  จัดงานปฐมนิเทศ​นิสิตใหม่ระดับ​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาค​การศึกษา​ปลาย​ ปีการศึกษา​ 2562​ ​ เพื่อแนะนำให้นิสิตใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก​คณบดี​(รองศาสตรจารย์​ ดร.ศิริเดช​ สุชีวะ)​ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่​ นอกจากนี้ยังมีจัดการเสวนา​เรื่อง​ 
            1.เส้นทางชีวิตนิสิตบัณฑิตศึกษา​
            2.​กติกามารยาทในสังคมวิชาการ
            3.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จรรยาบรรณการวิจัย
            4.การบริหารชีวิตนิสิต
            5.​วิทยานิพนธ์​ : การของ IRB การตีพิมพ์และทุนสนับสนุน​ โดยได้รับเกียรติจาก​รองคณบดี​ (รองศาสตราจารย์​ ดร.สุมาลี​ ชิ​โน​กุล)​ รอง​คณบดี​(ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​​ ดร.วิชัย​ เสวกงาม)​ และรองคณบดี​ (ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.อรุณี​ หงษ์ศิริวัฒน์)​ เป็นวิทยากร​ในการเสวนา​ดังกล่าว​ และนิสิตใหม่ทุกคนร่วมกิจกรรมตอบคำถาม​ ผ่าน​ Application Kahoot​ ด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง​ ถึงเป็นก้าวแรกอันสดใส​ในรั้วครุศาสตร์​ ​จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​