x
Submitted by CUEDU_PR on 2 December 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หน้าห้องประชุม 101 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดการแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้ง 6 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ นิสิตได้นำเสนอชุดการแสดง "The Noise"
.
โดยนิสิตได้นำบทเพลงที่มีความสนุกๆสนานจากในอดีตแต่ยังฮอตอิตจนถึงปัจจุบันมาขับร้อง สร้างความสนุกสนานตอนเที่ยงให้กับชาวครุศาสตร์ อาทิ เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร จั๊กกิ้มกับต๊กโต นักร้องบ้านนอก เลิกคุยทั้งอำเภอ สามสิบยังแจ๋ว ปูไข่ไก่หลง I feel good Pass the love forword โดยมี อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sea

rch/top/…