x
Submitted by CUEDU_PR on 6 August 2020
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โครงการ educoworking จัดเสวนาหัวข้อ “Game for Learning with Google Assistant” ทำหน้าที่ดูแล ผู้เรียนในเกม ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และสร้างนิสัยการกำกับติดตามตนเองในการเรียน เสวนาโดย นายสุทธิรักษ์ แสงจันทร์ Domain Solution Architect ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) และ Doctoral Candidate ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การเสวนาครั้งนี้กล่าวถึงประเด็นในยุคของการเรียนการสอนที่ต้องเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น สิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนอยากรู้ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า ผู้ช่วยเสมือน คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานผ่านการการสั่งงานผ่านเสียง เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้เปิดตัวบริการ Google Assistant ผ่านอุปกรณ์ลำโพงที่สามารถสั่งการผ่านเสียงได้
 
Google assistant (https://youtu.be/FPfQMVf4vwQ ) อธิบายได้ง่ายที่สุด ก็คือ ผู้ช่วยส่วนตัวของเราในสมาร์ทโฟน เป็นลูกครึ่งส่วนผสมระหว่าง ฟังก์ชั่น Siri ของ Apple iOS กับ Google Now ที่เราเคยใช้กันในระบบ Android ซึ่งเจ้า Google assistant นี่จะมีความสามารถในการตอบรับ โต้ตอบกลับ คล้ายกับความสามารถของ Siri และมีความสามารถในการเข้าถึงการทำงานต่างๆ ของเครื่องเราได้มากกว่า Google Now ที่เรานิยมใช้กันบนสมาร์ทโฟน Android ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นง่ายๆ คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะโปรแกรมดังกล่างมีติดตั้งอยู่แล้วบนโทรศัพท์ นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 
รับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ ETC - Chulalongkorn University