x
Submitted by CUEDU_PR on 6 January 2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานพิธีสงฆ์ และกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมอวยพร

ในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดพิธีสงฆ์ในรูปแบบ on site และ on line ผ่านช่องทาง youtube : Karusart Chula Channel เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส covid-19 และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ บริเวณอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราชาวครุศาสตร์ กิจกรรมส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่จัดในรูปแบบออนไลน์จับสลากของขวัญ ผ่านช่องทาง zoom แอปพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ