x
Submitted by CUEDU_PR on 22 June 2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เนื่องในวาระครบรอบ 64 ปี สาธิตจุฬาฯ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม อดีตผู้อำนวยการ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน สมาคมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ให้เกียรติเข้าพิธีดังกล่าวด้วย

.

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พิธีมอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน พร้อมทั้งมีพิธีเปิดรูปปั้นศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และพิธีเปิดห้องประวัติโรงเรียน