x
Submitted by CUEDU_PR on 6 July 2022

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับปูชนียาจารย์และศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2565

ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ประจำปี 2565

 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ

 

ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือ นานาชาติ

 

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม หรือ ประเทศชาติ

 

ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://youtu.be/NKY3bNEK9mc