x
Submitted by CUEDU_PR on 10 November 2022

#EDUCUNEWS

ประชาคมครุศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"วันรับปริญญา" เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่นอกจาก "เรา" จะเฝ้ารอคอยเพื่อที่จะได้ชื่นชมยินดีกับวันแห่งความสำเร็จแล้ว ยังมีคนที่อยู่ข้าง ๆ ผู้เป็น "เบื้องหลัง" แห่งความสำเร็จของเราด้วย.. ในวันนี้เหล่าบัณฑิตทุกคนก็ยกให้เป็นวันครอบครัว เพราะนอกจากเพื่อนๆ จะมาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีแล้ว ยังมีพ่อแม่ พี่ ป้า น้า อา คนในครอบครัว รวมถึงคณาจารย์ที่สอนบัณฑิต น้องๆ นักเรียนที่บัณฑิตเคยฝึกสอน ต่างก็มาร่วมเฟรมในความสำเร็จกันอย่างมากมาย มีแต่รอยยิ้ม มีแต่เสียงหัวเราะ เป็นภาพที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งในชีวิต

ขอขอบคุณชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่สนับสนุนน้ำดื่ม อาหาร และไอศกรีมเอเต้ (ete) สำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้