x
Submitted by CUEDU_PR on 19 December 2022

#EDUCUNEWS

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมเลขาสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยแข็งแรง