x
Submitted by CUEDU_PR on 25 April 2023

#EDUCUNEWS "พิธีเปิดกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ"

.

วันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช

สุชีวะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 "พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ Theme : รวมพลังคนจุฬาฯ Chula Power" การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

.

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมขบวนในพิธีเปิดโดยแสดงสัญลักษณ์เชิญชวนร่วมรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกประเภท แยกก่อนทิ้ง และปลูกฝังจิตสำนึกของการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ผู้ถือป้ายนำขบวนโดย นางสาวจรรยารักษ์ ปานปลั่ง ได้สวมชุดที่ทำขึ้นโดยใช้สิ่งของเหลือใช้เป็นผลงานของนางสาวกุลหญิง หอมบุบผา นางสาวฐิตาภรณ์ นิยมนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

.

ในปีนี้บุคลากรได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงรางวัลในหลายประเภท ได้แก่ กอล์ฟ กรีฑา ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บิลเลียดและสนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล หมากกระดาน กีฬาพื้นบ้าน กีฬาทางน้ำ และ CU Virtual Walk & Run นอกจากได้รับชัยชนะ บุคลากรยังได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มิตรภาพจากการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาอีกด้วย