x
Submitted by CUEDU_ADMIN on 12 January 2024

 

การประชุมสภาคนพิเศษแห่งเอเชีย "ฉันทำได้" เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท แสดงความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตน ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากหลากหลายบริบทวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การอยู่ในสังคมโลกที่เท่าเทียม

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 มาก้าวไปด้วยกันอีกครั้ง ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมงานถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : www.curativethailand.com

#specialneeds #specialneedsfamily #specialneedseducation #SocialTherapy #asiancongress #EVENT