x
Submitted by CUEDU_PR on 19 August 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30-16.20 น. คณะครุศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "วางแผนอย่างไรให้มีเงินเก็บ" โดย คุณบุษยพรรณ วัชรนาคา รองผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า และคุณราชันย์ ตันติจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า จากธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การบรรยายดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง จำนวน 170 คน ร่วมเข้าฟังผ่าน Zoom Meeting

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การออมเงิน การลดค่าใช้จ่าย มองถึงความจำเป็นในการใช้จ่าย เช่น ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย ชั่งใจในการซื้อของ หรือหาวิธีการใช้แต้ม หรือส่วนลดเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์ได้มากที่สุด

การลดค่าใช้จ่ายได้อีกหนึ่งช่องทางคือ ผ่อนสินเชื่อ เช่น ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน บัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ย หรือแปลงประเภทสินเชื่อเป็นต้น

นอกจากการลดรายจ่ายแล้วควรมีการเพิ่มรายได้ บางคนอาจจะขายของออนไลน์ ซื้อหุ้น เฟรนไชส์หรือมีอาชีพเสริมด้านอื่นๆ ที่ทำให้รายรับเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยการหาเงินหลายช่องทาง