x
Submitted by CUEDU_PR on 18 October 2022

"ครุศาสตร์ จุฬาฯ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565"

.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ สมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดปัญจบูรพาจารย์ (วัดป่าห้าพระองค์) ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีเป็นประธานในพิธี ปีนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 435,298 บาท นอกจากพิธีทอดกฐินและถวายองค์กฐินสามัคคีแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกันย้อมผ้าไตรจีวร โดยใช้สีย้อมจากแก่นมะขาม เพื่อถวายแด่องค์ประธานฝ่ายสงฆ์

.

ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

.

กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นไม่ได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน