x

กิจกรรมแสดงดนตรี จัดโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 สมาชิกในชมรมได้นำเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลออกมา 2 ได้แก่ ชุดที่ 1 'โมสาร์ทโซนาตา สำหรับบาสซูนและเชลโล่' และชุดที่ 2 ได้แก่ 'เทมเพสต์โซนาตา'  

 

กิจกรรมดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 น้อง ๆ ได้อธิบายว่า "ในดนตรีเที่ยงวันครั้งนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอบทเพลงของโมสาร์ท ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเครื่องดนตรีสองชนิด คือบาสซูน และเชลโล่ เราจะพูดถึงประวัติของชิ้นงาน โครงสร้างของสังคีตลักษณ์ แล้วจึงเป็นการบรรเลงชิ้นงานนี้ค่ะ" 

สามารถรับชมได้ที่  กิจกรรมดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 1 'โมสาร์ทโซนาตา สำหรับบาสซูนและเชลโล่'  

 

 

ในส่วนของกิจกรรมดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมาชิกชมรมได้แสดงผลงานในชุด 'เทมเพสต์โซนาตา' โดยสมาชิกชมรมได้บรรยายการแสดงชุดนี้ว่า "สำหรับครั้งนี้ เราจะหยิบบทเพลงเปียโนของบีโธเฟนมานำเสนอ โดยเป็นช่วงที่ตัวบีโธเฟนพยายามทำลายข้อจำกัด กฎเกณฑ์ และรูปแบบในการประพันธ์ที่มีอยู่ ณ ตอนนั้นออกไปค่ะ"

สามารถรับชมได้ที่   กิจกรรมดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 2 เทมเพสต์โซนาตา 

 

สามารถติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของสมาชิกชมรมดนตรีเที่ยงวันได้ทาง       ดนตรีเที่ยงวัน midday concert 2020