x

ครุศาสตร์คอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีครั้งใหญ่ของนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมครั้งล่าสุดถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๘ "ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โปสเตอร์กิจกรรม ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๘ "ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้" 

สามารถติดตามความเคลื่อไหวของกิจกรรม 'ครุศาสตร์คอนเสิร์ต' ได้ทาง       ครุศาสตร์คอนเสิร์ต