x
Submitted by CUEDU_PR on 2 February 2021

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี แนะนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดงานจิตรกรรมระดับชาติ ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 จัดโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน: บวชป่า

เทคนิค: สื่อผสม

วรรณกรรม / Literatureที่เป็นแรงบันดาลใจ: บทละคร ร้อยป่า

การบวชป่าถูกจัดขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านห้วยแม่ปั๋ง โดยที่เสือและลูกทีมเป็นพ่องานช่วยกันจัดสถานที่ตั้งเต็นท์และนิมนต์พระมาทำพิธี

“พี่เสือครับ การบวชป่าจะทำให้ชาวบ้านกลัว ไม่กล้าตัดต้นไม้เหรอครับ” แคนถาม

“กับชาวบ้านน่ะกฎหมายอาจไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ความเชื่อ ความศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์มาก”

หลังพิธีการต่างๆการบวชป่าก็เริ่มขึ้น พระ 5 รูปผูกจีวรต้นไม้ ทุกคนพนมมือและฟังพระท่านกล่าว “ต้นไม้ที่บวชแล้วถือเป็นพระสงฆ์ ตัดต้นไม้บาปหนักเท่าฆ่าพระสงฆ์”

เหตุผล / Reason

บทละคร ร้อยป่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปราบพวกบุกรุกป่าที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าจากผู้มีอิทธิพลและมีนายทุนสนับสนุนให้ชาวบ้านบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม

การบวชป่ามีที่มาจากการห่มจีวรที่มาคล้ยกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของต้นไม้เปลี่ยนไป อันเปรียบเสมือนผืนป่าที่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปทำลายต้นไม้เหล่านั้นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ป่าและต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยการอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับว่าเป็นกุศโลบายที่นำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าและเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าไว้ให้กับลูกหลานต่อได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความเชื่อหรือกุศบายในรูปแบบต่างๆมากมาย ถ้าหากขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ ก็ไม่สามารถรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ได้อีก

สามารถเป็นเจ้าของผลงาน โดยร่วมซื้อภาพการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ที่ https://www.intouchstation.com/awarded/higher_education/