x
Submitted by CUEDU_EIRC on 14 January 2022

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาปิดบริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นการยกระดับการป้องกันและควบคุม Covid-19

"หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬาฯ"  ให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2565

ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือ  เป็นวันที่ 31 มกราคม 2565